органичен-дизайн

Органичен дизайн

Органичен дизайн  Органичен дизайн. Тези форми присъстват не само като формообразуване и естетика, но и  като ергономия – формите,  заимствани от природата, винаги са по-устойчиви, по-удобни, съобразени с човека и с неговите параметри. И ако правият ъгъл е чисто човешко изобретение, то плавните форми са ни дадени от природата и са символ на живата материя. […]

Органичен дизайн Read More »