футористичен-стил-04

Футуристичен стил

Футуристичен стил Футуристичен стил, той е екстравагантен стил обявяващ отказа от съществуващите до този момент принципи в дизайна. Той търси нови, актуални изразни средства, които да разрушат утвърдените художествени форми и представи за изкуството. Стремежът е към максимална гъвкавост и динамика на формите и обемите. Правият ъгъл е заменен от облия. Често формообразуването при този […]

Футуристичен стил Read More »