интериорен дизайн

ДОБРИЯТ ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН Е КАТО ДОБРЕ СКРОЕНА ДРЕХА

Интериорен дизайн е умението да се създаде жизнена среда, която съчетава естетика и функция в едно хармонично цяло. Основната градивна единица в един интериорен проект е човека с неговите потребности, предпочитания и начин на живот. Ето защо ние от Two Creative предпочитаме да проектираме интериори, скроени по човека. Единствени и уникални, създадени в полза на неговите обитатели, отразяващи техният вътрешен свят.

Интериорният дизайн съдържа в същността си всеки един от етапите интериорно проектиране, интериорна визуализация и изпълнение на интериорния проект. Ние предлагаме всеки от тях поотделно или в пакет.

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

интериорен дизайн

Интериорното проектиране е комплексна услуга, която включва комбинация от творчески умения и технически познания. Изработването на цялостен интериорен проект за вашия дом, офис, магазин или заведение дава най-пълна информация за очаквания краен резултат. Това е най-сигурния начин да се предпазите от възникване на нежелани грешки при последващото изпълнение на проекта. Целият процес включва следните стъпки:

  • Среща с клиента
  • Архитектурно заснемане
  • Функционално разпределение
  • Идеен проект
  • Работен проект
интериорен дизайн проектиране 01

СТЪПКИ ПРИ ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ

  • 1. СРЕЩА С КЛИЕНТА: На предварително уговорена среща се уточняват целите на проекта, желанията на клиента, крайните срокове, бюджета, условията за изработване на проекта.
  • 2. АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ: По време на огледа на интериорното пространство се вземат размери от място на неговите архитектурни параметри. Точните размери са предпоставка за коректното реализиране на интериорния проект в последствие.
  • 3. ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: Същинската работа по проекта започва с оформяне на функционалното разпределение на отделните групи мебели във всяко помещение в 2Д план. Възможно е да съществува повече от един вариант на организиране на пространството. За това нашата роля е да предложим оптимално най-добрия вариант.
  • 4. ИДЕЕН ПРОЕКТ: Може би най-творческия от всички етапи е идеиния проект. Той включва изготвянето на 3Д проект и 3Д визуализации, които представят концепцията на интериора. Онагледяват се детайлно всички компоненти като мебели, стенни и подови покрития, осветителни тела, декорации и др. Залагат се реално съществуващи материали и артикули. Това прави проекта напълно изпълним.
  • 5. РАБОТЕН ПРОЕКТ: В работния проект се разработват всички технически чертежи, обяснителни записки, спецификации и количествени сметки, необходими за изпълнението на проекта. Работната документация е ключов етап, тъй като дава точни и ясни насоки на всички подизпълнители за коректното реализиране на проекта.
интериорен дизайн проектиране 03

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на интериорния проект не е лека задача и не е по силите на всеки.

Ние знаем как!

Този етап включва бюджетиране, планиране, организиране и контролиране на всички поръчки, доставки и ремонтно-монтажни дейности до самото завършване на обекта. На база на изготвения от нас проект, се предоставят оферти от наши партньори подизпълнители. Ние поемаме в наши ръце координирането между всички тях и следенето за качественото изпълнение на всички дейности по реализацията. Управлението на проекта и авторския надзор спестяват изключително много време и гарантират качествено и целесъобразно реализиране на вашия интериор.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ И АНИМАЦИИ

визуализациите и анимациите са незаменим помощник на въображението. Често ни се случва да чуваме от наши клиенти „Имам идея, но не мога да си представя как ще изглежда“. Тук CGI (Computer-generated imagery) технологиите ни идват на помощ. Те са безценен инструмент във визуалното представяне на интериорни пространства и на новостроящи се сгради в тяхната реална околна среда.  

При интериорната 3Д визуализация се изгражда 3Д модел на всяко помещение, базиран на точно взетите размери от неговите архитектурни параметри. Според формата и обема на пространството се моделират и композират всички елементи от интериора във виртуална сцена. Това са мебели, осветителни тела, декорации, цветове, текстури. Благодарение на триизмерната визуализация добивате много убедителна представа за мащаба, осветеността и различните възможни цветови комбинации в пространството.

Фотореалистичните изображения и видеа разкриват пълния потенциал на вашия имот на един по-ранен етап. Те могат да имат чудесна рекламна стойност или да бъдат от полза за демонстрации пред инвеститори и клиенти.

интериорен дизайн проектиране 05